FAQ Agile Scrum Training

Vraag & Antwoord

Doelgroep

"Voor wie is de Agile Scrum Foundation training bedoeld? De Agile werkwijze komt pas volledig tot z'n recht als het organisatie-breed wordt geintroduceerd. Agile Scrum is dus geen exclusief R&D feestje. Naast software architecten, analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers, is de Agile Scrum Foundation training daarom tevens bedoeld voor deelnemers afkomstig van 'aanpalende' disciplines, zoals Sales, Marketing, Service, Beheer, etc. Daarnaast is de training uitstekend geschikt voor managers en afdelingshoofden om zich snel de Agile principes eigen te maken, en een compleet overzicht van de Scrum manier van werken te verkrijgen.

Agile Foundation Examen

"Is het afleggen van het Agile Foundation examen verplicht?"
Nee, formele certificering is optioneel. De Agile Scrum Foundation training geeft op de meeste efficiente wijze een volledig overzicht van Agile en Scrum. Onderdeel van het follow-up traject is het afleggen van een proefexamen, dat een realistich beeld geeft van de kennis van de Agile principes en de Scrum werkwijze van de deelnemer. Bij voldoende score wordt desgewenst door ImprovemenT een certificaat uitgereikt. Daarna kunnen deelnemers zich desgewenst opgeven voor het Agile Foundation examen van het Agile Consortium Benelux. Kandidaten ontvangen na de training een stappenplan/zelfstudiegids ter voorbereiding op dit examen, en kunnen de ervaren Agile Scrum trainer raadplegen via email of telefoon voor de beantwoording van vragen tijdens de voorbereidingen op het examen.

Trainingslocatie

"Waar wordt de open-inschrijving training gehouden?"
De open Agile Scrum Foundation Training wordt bij voorkeur gehouden op onze centraal gelegen traingslocatie in IJsselstein. Zonder uitzondering wordt deze locatie door dedeelnemers hogelijk gewaardeerd. Op deze manier kunnen we de grootst mogelijke doelgroep aanspreken. Maar we zijn flexibel! Mocht een groot deel van de deelnemers zich bevinden in een specifieke regio, dan proberen we hierop in te spelen met een andere locatiekeuze.

Examenlocatie en examendatum

"Waar en wanneer wordt het Agile Foundation examen afgenomen?"
Regelmatig geeft het Agile Consortium Benelux de mogelijkheid om individueel het schriftelijke Agile Foundation examen af te leggen. Als er minsten 5 examenkandidataten zijn, kan ImprovemenT het examen in eigen beheer organiseren op de trainingslocatie. Desgewenst kan dit on-site examen gecombineerd worden met een additionele evaluatiesessie voor uitwisseling ervaringen van deelnemers en laatste examentips. Dit wordt in onderling overleg tijdens de training afgesproken.

Scrum Master Certificering

"Ben ik na de training Certified Scrum Master?"
Na het behalen van het Agile Foundation Certificaat ben je (nog) geen Certified Scrum Master. Vanuit Agile perspectief, is Scrum slechts 1 van de Agile Methoden, dus het gaat bij het Agile gedachtengoed (en ook het Agile Foundation examen) om het bredere kader.
Echter, als alternatief voor (of als aanvulling op) het Agile Foundation examen, kunnen deelnemers ook kiezen voor het internationaal erkende examen Professional Scrum Master (PSM I). Hiertoe ontvangen kandidaten een op dit examen toegespitste zelfstudiegids/stappenplan, inclusief een realistisch Scrum Master proefexamen van 80 multiple-choice vragen. Onderdeel van het follow-up traject is feedback op dit proefexamen, terwijl kandidaten ook de ervaren trainer kunnen raadplegen voor het beantwoorden van vragen. Het betreft een on-line examen, georganiseerd door Scrum.org. Kandidaten kunnen dus zelf bepalen waar en wanneer het examen wordt afgelegd. De kosten voor deelname aan dit examen bedragen overigens $ 100,-, door de kandidaat rechtstreeks te betalen aan Scrum.org. • Examengarantie

  "Slechts € 475,- inclusief follow-up traject + proefexamen"

 • Top Trainer

  Toonaangevend, Praktijkgericht & Nauw betrokken bij het framework

 • Ideale leermiddelen

  Docentcontact, Zelfstudiemateriaal & E-learning

 • Individuele begeleiding

  Kleine groepen