Agile Theorie: Scrum Stoomcursus

Stel jezelf de volgende vragen

Wil je de vereisten van een project meer efficient managen en de communicatie tussen klant en project beter laten verlopen?
Ben je er klaar voor om een nieuwe leiderschap cultuur te introduceren met nieuwe rollen en een nieuwe verantwoordelijkheid voor zowel project managers als het project team?
Ben je bereid in de voetsporen te treden van IBM, Microsoft, Toyota, Xerox en Google en het falen van een software development process aan te pakken?

Als je "Ja" antwoord moet je zeker blijven lezen!

Agile - Een Introductie

Agile Scrum Training: The Essence of the Agile Way of Working

Scrum - Een Introductie

Scrum is gebaseerd op de Sprint — Een focus op goals in een periode van 30 dagen.

scrum sprint cyclus

Een Product Owner verzamelt al de geplande veranderingen en prioriseert de mogelijke functionaliteiten.

Het resultaat van het werk van de Product Owner wordt een Product Backlog genoemd — Een to-do lijst waar de prioriteit constant van wordt bijgesteld. Voor elke sprint worden de doelen met de hoogste prioriteit overgezet in een Sprint Backlog.

Samen met een gebruiker vormen de project deelnemers een Scrum Team van 5 tot 9 personen. Het doel van elke sprint wordt besproken tijdens discussies met de Product Owner. De functionaliteit wordt opgedeeld in kleinere gedetaileerde taken. Een Scrum Team is "self-organized" en iedereen deelt in de verantwoordelijkheid van de resultaten.

De Scrum Master coached het development team en ruimt eventuele roadblocks uit de weg. Een Scrum Master is constant bezig de best mogelijke omstandigheden te creŽren voor het team, zodat het team optimaal kan werken aan de doelen van een Sprint.

Elke Sprint verhoogt de marktwaarde van een product en voegt nieuwe functionaliteiten en verbeteringen toe. Scrum is daarbij waardevol voor product eigenaren, gebruikers, developers en marketingafdeling.

Rollen

Het Scrum Team

Scrum Team …Doet het echte werk van designen, developen en probleem oplossen. Een team bestaat normaalgesproken uit 5 tot 9 personen — deze grootte blijkt het meest effectief in de praktijk.

Deelnemers aan een Scrum Team bepalen de taakverdeling. Er zijn geen vaste project regels — iedereen in het team dient een taak te kunnen oppakken. Dit sluit echter niet uit dat individuele deelnemers expert kunnen zijn op een bepaald vlak.

De Product Owner

Product Owner …staat voor de stem van de klant en gebruiker van een product. Deze rol verzekerd dat een gewerkt wordt volgens het beste bedrijfsperspectief. Een Product Owner houdt de Product Backlog bij. De gehele organisatie heeft inzicht in de Product Backlog. Iedereen weet dus wat hij of zij mag verwachten van toekomstige releases van een product.

De Product Owner is vaak een klant, maar kan ook uit de interne organisatie komen. Deze rol vereist kennis van (software) engineering, marketing en bedrijfsprocessen.

De Scrum Master

Scrum Master …Is een combinatie van een coach, probleemoplosser en bezemwagen. De Scrum Master praat dagelijks met het team in korte team meatings — Daily Scrums. Als iemand buiten het project een probleem heeft of een belangrijke issue wil bediscussieren met het team, dan zorgt de Scrum Master dat het Project Team zo weinig mogelijk gestoord word.

De Scrum Master heeft altijd een Hier-en-Nu houding ten op zichte van het werk. Focus ligt om de best mogelijke omstandigheden creŽren voor een Scrum Team, zodat deze optimaal kan werken aan de Sprint en de doelen.

Na elke sprint houdt de Scrum Master een evalutie Meeting — Een Sprint Retrospective — hierin worden alle ervaringen en conclusies besproken. Het doel hiervan is om:

  • de kennis bij het Scrum Team te verhogen,
  • efficienter te werken in de toekomst
  • en een hogere motivatie voor de volgende Sprint te creŽren.

Processen

Een Product Backlog maken

De Product Owner verzamelt alle gewenste functionaleiten en specificaties die de basis gaan vormen voor een Sprint. Nadat de doelen zijn gedefinieerd wordt het geheel opgesplitst in segmenten. Ieder segment dient meerwaarde te creŽren voor een bedrijf.

Op hetzelfde moment wordt een prioriteitenlijst gemaakt — Beslissingen hierover worden door de Product Owner zelf gemaakt. Hierbij vraagt hij of zij zich af: In welke volgorde dienen veranderingen te worden gedaan en opgeleverd? Het resultaat is een to-do lijst die toegespitst is qua prioriteit op de marktvraag en dynamische wensen van de klant.

Zodra het tijd is voor een nieuwe Sprint zijn de belangrijkste items op de to-do lijst definitief en wordt een meeting gehouden met het Scrum Team.

De Sprint Fase

Van de 30 dagen die een Sprint normaalgesproken duurt, worden de eerste dagen gebruikt voor het maken van een Sprint Backlog. Zodra de taken en uren zijn verdeeld, trekt de Product Owner zijn handen van het project af. Nu is het aan het Scrum Team. Een Scrum Team kan onder haar eigen verantwoordelijkheid werken. Met een goede groep is een Scrum Team "self-organizing".

De Daily Scrum

Daily Scrum Elke dag is er een korte vergadering tussen de Scrum Master en het Scrum Team. Het doel van deze korte meeting — Scrum — is om de voortgang te waarborgen. Elke deelnemer dient 3 vragen te beantwoorden:

  1. Wat heb je gedaan sinds de laatste meeting?
  2. Wat ga je doen tussen nu en de volgende meeting?
  3. Er is iets dat je tegenhoudt je geplande werk te doen?

De eerste twee vragen maken inzichtelijk wat de projectvoortgang is. De derde vraag is input voor de probleemoplosser — Van een nieuwe computermuis tot organisatorische veranderingen in het bedrijf.

Iedereen binnen een organisatie mag aanwezig zijn op een Scrum Meeting maar alleen de Scrum Master en de deelnemers van het Scrum Team mogen het woord nemen.

Demonstratie en Evaluatie

Sprint Evaluatie Elke Sprint eindigt met een product demonstratie: de nieuwe functionaliteiten van het (software) product worden getoond aan de Product Owners, gebruikers en management. Dit is de basis voor de Evaluatie Meeting en dat is weer de opstap naar de volgende Sprint.

Voortgang kan worden berekend door middel van zogenaamde Burn Down Charts. Bij Agile projecten kan veel eerder in het project al gezien worden of een project op schema loopt, of dreigt achter te blijven. Deadlines worden nooit verzet in Scrum! Als een Sprint vertraging oploopt, worden de minst belangrijkste items van de to-do lijst geschrapt. Een Burn Down Chart maakt ook de Team Velocity inzichtelijk.

Scrum Burn Down Chart